Koliko kao društvo koristimo papir u svakodnevnim poslovnim aktivnostima? Da li bi jednog knjigovođu ili menadžera kompanije šokirala informacija da jedan zaposleni tokom godine potroši oko 10.000 listova papira? Odgovor bi verovatno bio ne, jer većina nas razmišlja samo o tome kako je to u opisu posla jer smo jednostavno navikli imati papir u ruci.

Imajući u vidu dosadašnju sliku poslovanja kao i naviku da nam papir bude pri ruci za izradu bilo kakvog dokumenta firme, gomila papira na našem stolu je jednostavno postala naša svakodnevnica i dokaz da imamo puno posla. Verovatno smo se vodili dobrim starim psihološkim uticajem – razbacani papiri na radnom stolu poboljšavali su nam osećaj da je više posla završeno tokom dana. Međutim, da li je sve ovo zaista neophodno?

Prilikom istraživanja došli smo do zaključka da svaka tona recikliranog papira označava 13 stabala, više od 4.100 kW struje i oko 30.000 litara vode. Zanimljiva činjenica jeste da malo ko od nas ima jasno definisanu sliku o očuvanju životne sredine. Od same pojave računara, ideja i jeste bila da se suzbije trošak prirodnih dobara na potpuno nesvestan način. Može se reći da je procenat utrošenih papira znatno manji nego prethodnih godina. Suštinski, danas je poslovanje sve više usmereno na brže i efikasnije procese koji ne trpe „sporost“ papira.

Uvođenjem elektronskog računa u poslovanje doprinosimo očuvanju životne sredine, podižemo nivo ekološke svesti, a pritom u znatnoj meri doprinosimo ubrzanju naših procesa i povećanju stope konkurentnosti na našem tržištu.

Elektronski računi su u Srbiji u potpunosti izjednačeni sa papirnim računima krajem 2017. kada je donet Zakon o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju („Sl. glasnik RS“, br. 94/2017).

eRačun je identičan papirnom računu, pa se postavlja pitanje: “Zašto još uvek čuvamo papir u fioci?”