Informatičko doba donelo nam je brojne pogodnosti. Malo je onoga što se danas ne može učiniti s tri klika mišem. Jedna od pogodnosti koja uveliko ubrzava radne procese svakako je i eRačun. Reč je o računu napravljenom u elektronskom obliku koji se nakon izdavanja sigurnim kanalima šalje primaocu.

Razmena eRačuna i eDokumenata više nije opcija, to je imperativ. Postavlja se pitanje: “Kako iskoristiti snagu digitalizacije, a istovremeno unaprediti poslovanje?”

Model razmene eRačuna u Srbiji se postepeno usvaja i postaće dominantan oblik fakturisanja do primene Zakonskih rešenja od januara 2022. godine. Prava svrha informacijskog posrednika je omogućiti mašinsku čitljivost  faktura i povezanost različitih softverskih rešenja bez dodatnih ulaganja.

Servis Moj-eRačun omogućava slanje, preuzimanje i arhiviranje eRačuna i eDokumenata između pravnih lica i pravnih lica i državnih organa (B2B, B2G segment).

Kako prepoznati ispravan eRačun?

Praksa pokazuje da mnogi poistovećuju eRačune sa neispravnim oblicima. Najčešća zabluda je slanje računa kao prilog elektronske pošte u PDF formatu. 

Ovakav način razmene računa je u suprotnosti sa Zakonom o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju. Pritom, ne olakšava sam proces knjiženja, niti se na ovakav način digitalizuje proces razmene dokumenata. Slanjem računa u prilogu mail-a ne postoji uvid u to da li je račun preuzet ili ne i ovo dodatno pruža mogućnost zloupotrebe.

Period prelaska sa štampanih računa na elektronske otvara nove mogućnosti za inovativne i napredne kompanije koje su spremne da iskoriste ovu promenu.

S obzirom na okruženje koje se ubrzano menja zbog pandemije Covid 19, smatramo da će ubrzan ciklus dostavljanja i obrade računa značajno doprineti očuvanju likvidnosti preduzeća koja se na vreme prilagode. Račun poslat preko servisa Moj-eRačun se dostavlja klijentu kroz nekoliko sekundi uz tačnu evidenciju datuma i vremena i na taj način poboljšava naplatu.

Elektronske račune primenjuje sve više kompanija u Srbiji kako bi pojednostavili poslovne procese, a pritom ostvarili i znatne uštede. Za razliku od tradicionalnih metoda razmene dokumentacije, eliminišu se troškovi papira, tonera, koverata I poštanskih markica.

Sa druge strane, firme koje šalju eRačune i eDokumenta, pored rešavanja navedenih problema, ostvaruju mogućnost praćenja protoka dokumentacije u realnom vremenu, ubrzan ciklus obrade podataka i idu u korak sa rastom kupaca.

Da li je došao momenat kada ćemo vratiti veru u eRačune?