Kao kompanija koja posluje na tržištu Srbije od 2018.godine, pored usluga elektronske razmene dokumenata, aktivno se bavimo i edukacijom tržišta upravo na temu uvođenja eRačuna u poslovanje. Samo predavanje obuhvata niz tema koje su usko povezane sa zakonskim izmenama iz oblasti finansija i računovodstva, kao i kompletnom digitalizacijom procesa i samog poslovanja jednog pravnog lica.

Koje teme obrađujemo?

 • Osnovni e-pojmovi;
 • Oblici i vrste eRačuna u Srbiji;
 • Kako eRačun funkcioniše za male, kako za srednje, a kako za velike kompanije?
 • Kako zakonski uskladiti izradu i slanje elektronskih i drugih računovodstvenih isprava?
 • Uobičajeni strahovi i pitanja kod uvođenja eRačuna (ePisarnica, eArhiva);
 • Zakon o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju/Zakon o računovodstvu;
 • Aplikativni sertifikat, vremenski žig, napredni elektronski potpis;
 • Benefiti primaoca i pošiljaoca eRačuna;
 • Kako izraditi i slati eRačun preko servisa Moj-eRačun?
 • Zašto je bitno pitanje bezbednosti podataka koji se razmenjuju elektronskim putem i šta svaki zaposleni koji učestvuje u ovom procesu mora znati o informacionoj bezbednosti?

Šta uključuje Akademija?

 • Kvalitetna predavanja, najnovije informacije o eRačunima;
 • Odgovori na pitanja specifična upravo za vaše poslovanje;
 • Male grupe, interaktivna radionica;
 • eRačun model u računovodstvenom programu – integrisano rešenje;
 • Polaznik dobija potvrdu o uspešnom završetku akademije na temu „Digitalizacija poslovanja i korišćenje eRačuna u poslovnim procesima“;
 • Uključeni štampani edukativni material;
 • Uključena puna podrška agenata servisa Moj-eRačun nakon predavanja.

Po trenutnoj statistici, za trenutno održanih 60 edukacija, istoj je prisustvovalo približno 1000 pravnih lica što broji preko 2000 polaznika, od čega je približno 60% istih uvidelo značajne benefite i priključilo se eRačun mreži.

Kako se prijaviti na webinar?

Informacije vezane za prijave, provere novih termina i dodatna pitanja možete pronaći na linku https://www.moj-eracun.rs/cms/product/eracun-akademija/ ili nas u periodu od 8-16 kontaktirati na dostupne telefone 064 8893033 i 066 8103056.