U protekloj godini se dosta pričalo i pisalo o eRačunima, zakonskim okvirima, benefitima i svemu što nam je digitalizacija donela. Dosta preduzetnika već je prepoznalo prednosti eRačuna i ostalih eDokumenata i uspešno digitalizovalo svoje poslovanje.

Prešli smo jedno poglavlje, eRačun nam postaje svakodnevnica. Međutim, postavljaju se pitanja:  Gde čuvamo eRačune i ostala eDokumenta? Da li smo rešili problem slanja i nastavili potom da iste štampamo i čuvamo u registratorima? Šta smo time postigli?

Kako smo upoznati sa zakonskim okvirima, svima nama je jasno da je štampani elektronski dokument kopija istog. Elektronski dokument koji se šalje elektronskim putem isto tako moramo i čuvati, odnosno arhivirati – elektronski.

Moj-eArhiv je sistem za čuvanje i skladištenje svih poslovnih eDokumenata; eRačuna, eOpomena, eOdobrenja, eOtpremnica, eNarudžbenica, do ePrijema ili bilo kojeg drugog dokumenta u elektronskom obliku.

Zašto Moj-eArhiv?

Pretraga dokumenata neuporedivo je brža, dokumenti su bitno sigurniji, a istovremeno štedite papir, eliminišete troškove štampanja ili gubitka dokumenata i prostora za arhiviranje. Vaši dokumenti čuvani su u dva data centra, na dve odvojene geografske lokacije, na ukupno 4 servera, što vam pruža izuzetno visok nivo sigurnosti. eRačuni se arhiviraju na period od 11 godina, u skladu sa zakonskim propisima Republike Srbije.

eRačuni i ostali eDokumenti koje pošaljete putem servisa Moj-eRačun automatski se skladište u Moj-eArhiv. eRačuni su skladišteni u svom izvornom obliku zajedno s prilozima, aplikativnim sertifikatom i vremenskim žigom. Tako arhivirane račune nije potrebno štampati i čuvati u papirnom obliku.

Zašto onda i dalje zakupljivati hangare i trošiti dragoceno vreme na pretragu dokumentacije? Koliko je ovo ekonomičnije i sigurnije rešenje? Digitalizujte svoje procese, ali ovoga puta – kompletno.