Servis Moj-eRačun, osim slanja i primanja eRačuna, nudi mogućnost razmene i ostalih eDokumenata, kao što su:

  • ePrijemnica
  • eOdobrenje
  • eZaduženje
  • eKomunalnaNaknada
  • eOdbijanje
  • eIOs-i

ePrijemnica

ePrijemnica je elektronski dokument koji omogućava kompaniji koja prima robu da na jednostavan i brz način, nakon što je robu primila i izradila prijemnicu, istu pošalje dobavljaču u elektronskom obliku i dobije potvrdu o preuzimanju ePrijemnice.

Dobavljač je takođe zadovoljan jer je preuzimanje ePrijemnice za njega brzo, jednostavno i besplatno, a sama ePrijemnica overena je aplikativnim sertifikatom i vremenskim žigom, čime je osigurana celovitost sadržaja.

eOdobrenje

eOdobrenje je elektronski dokument koji omogućava pošiljaocu eOdobrenja jednostavno slanje, a primaocu jednostavno i brzo elektronsko potpisivanje i odobravanje eOdobrenja.

Slanjem eOdobrenja zaobilazite sve dugotrajne korake na koje nailazite slanjem odobrenja u papirnom obliku. Nema više pozivanja Vaših kupaca i požurivanja da prihvate odobrenje, napišu i potpišu izjavu, te da Vam sve to dostave poštom.

Vreme potrebno za potvrdu eOdobrenja i potpisivanje izjave skraćuje se sa 20 na 4 radna dana. Kada preuzmu eOdobrene, Vaši primaoci treba samo da prihvate eOdobrenje i elektronski potpišu izjavu, za šta su im potrebna 2 klika mišem.

U narednom blogu pisaćemo nešto više o ostalim eDokumentima koja se mogu slati putem servisa Moj-eRačun.

Ukoliko imate dodatnih pitanja, možete posetiti našu web stranicu https://www.moj-eracun.rs/cms/ ili nam se javiti putem mejl adrese docloop.office@moj-eracun.rs ili pozivom na broj +381 60 0995341