Izračunajte sami koliko gubite na prepisivanje 200 računa koje ste mogli učitati jednim klikom uz pomoć servisa Moj-eRačun. Jeste li i dalje spremni da plaćate toliku neefikasnost?

Pre 20 godina bilo je sasvim normalno ručno ispisivati virmane i nositi ih u banku kako bi se isplatile plate ili dobavljači. Uvođenjem internet bankarstva plaćanja su se počela obavljati iz fotelje. To nam je omogućio razvoj tehnologije, koji primenjujemo i u elektronskom fakturisanju.

Automatizacija naspram manualnog rada

Virmani za plaćanje još uvek postoje, ali firme danas radije plaćaju zbirnim nalogom iz računovodstvenog programa. Učitaju ga u internet bankarstvo i u tri klika plate desetine računa, plata i drugih obaveza. Ovde je ukinuto prepisivanje, ali u drugim procesima beskorisni manualni rad još postoji.

Digitalni proces naspram papira

Veliki broj firmi prima i/ili šalje eRačune, a ne zna da ih poput zbirnog naloga za plaćanje isto jednim klikom mogu učitati u računovodstveni program. Za računarski čitljiv XML račun potrebno je samo nekoliko sekundi za učitavanje uz elektronske fakture.

Da li biste ručno ispisivali naloge za plaćanje?

Kada bi menadžeri bili svesni ušteda koje donosi potpuna implementacija eRačuna i vezanih usluga – Moj eArhiv, ne bi više dopustili ispisivanje dokumenata u preduzeću. Da li biste ručno uneli 150 naloga za plaćanje u internet bankarstvo, a sve možete učitati preko ERP-a? Ne biste, naravno! Ne bi ni menadžeri dopustili takav trošak vremena i resursa.

Zašto i dalje pristajati na papir?

Kada smo kod zbirnih naloga svesni koristi koju nam pružaju automatizovani procesi, a istovremeno još uvek prepisujemo podatke sa eRačuna, ponašamo se neodgovorno prema svom vremenu, upravljanju troškovima i usporavamo napredak kompanije.

Izračunajte efikasnost

Izračunajte koliko vremena i novca gubite na prepisivanje računa? Povećajte efikasnost uz Moj eRačun servis i istovremeno poslujte u skladu sa Zakonom o elektronskom fakturisanju.