Sa eRačunom Vaše poslovanje može biti jednostavnije, uštedećete svoje vreme i što je najvažnije novac. eRačune svakodnevno koristi sve veći broj privrednika koji su svesni da je papirno poslovanje prošlost.

Zašto eRačun?

Jednostavno, brzo, povoljno i ekološki prihvatljivo!

Korisniku Servisa Moj-eRačun omogućeno je slanje eRačuna direktno iz računovodstvenog programa.

Servis Moj-eRačun izvršio je integraciju u veliki broj računovodstvenih (preko 80% najčešće korišćenjih) programa koji posluju na teritoriji Republike Srbije i eRačun mreža svakim danom se širi.

Za klijente koji nemaju računovodstveni program, pripremljena je prilagođena web aplikacija koja se nalazi na linku http://kreiraj.moj-eracun.rs/

Trenutni broj aktivnih korisnika Servisa Moj-eRačun iznosi preko 10.000 i svakog dana se povećava.

Unapredite svoje poslovanje uz servis Moj eRačun

  • Jednostavnost slanja i primanja računa – samo jednim klikom šaljete zakonski ispravan eRačun
  • Ubrzava naplatu i likvidnost – eRačun je dostavljen primaocu kroz nekoliko sekundi
  • Status preporučene pošiljke – tačno znate datum i vreme kada je eRačun preuzet
  • Sektor dostave računa – konsultanti iz Servisa Moj-eRačun brinu da svi poslati računi budu i dostavljeni – uspešnost dostave preko 98%
  • Nema više izgubljenih računa – primalac može preuzeti eRačun neograničen broj puta
  • Niži troškovi – eliminacija papira, tonera, koverata, poštanskih markica
  • Slanje eRačuna bilo gde u svetu – svaki eRačun poslat preko Servisa Moj-eRačun izrađen je prema UBL 2.1 standardu što ga čini prepoznatljivim bilo gde u svetu
  • Sigurnost čuvanja eDokumenata – svi eRačuni i sva eDokumenta poslata preko Servisa Moj-eRačun čuvaju se 11 godina u četiri primerka i dostupni su 24/7 tokom čitavog perioda zakupa eArhive.

Ukoliko želite da i vaša firma uđe u proces digitalizacije i ostvari znatne benefite uvođenjem elektronskih računa u svoje poslovanje, kontaktirajte nas i naš stručni tim će kreirati ponudu koja odgovara potrebama Vaše kompanije.