Kada optimizujemo svakodnevne operativne aktivnosti, smanjujemo i troškove, a samim tim otvaramo mogućnost ostvarivanja pozitivnih rezultata.

Automatizacija kroz eRačun

Aktivna primena eRačuna omogućila je potpunu automatizaciju u procesu obrade računa. Taj dokument u XML obliku učitava se u računovodstveni program pri čemu sistem sam popunjava podatke s računa. Eliminiše se mogućnost ljudske greške, a istovremeno je moguće učitati neograničen broj računa.

Povezivanje u Moj eRačun mrežu

Više od 100 ERP računovodstvenih softvera nalazi se u okviru Moj eRačun mreže za više stotina hiljada firmi u Srbiji znače i mogućnost potpune automatizacije administrativnog poslovanja. Sve knjigovodstvene dokumente danas je moguće izraditi i razmeniti u elektronskom obliku i tako ostvariti veću pravnu sigurnost, bržu obradu i efikasnije poslovanje.

Uloga informacionog posrednika

Informacioni posrednik je garant sigurnosti i pokretač digitalnih inovacija koje menjaju poslovanje nabolje. Dobar posrednik prepoznaće koje procese treba unaprediti kako bi korisnicima pružio maksimalnu vrednost i optimizovao procese.

Digitalna transformacija

Razvojem i integracijom novih usluga u saradnji s proizvođačima ERP – računovodstvenih softvera nastavljamo digitalnu transformaciju firmi u Srbiji stvarajući iz jednog transformacijskog projekta preduslove za sledeći.