Opština Ruma i Opštinska uprava, od 01.01.2022.godine počinje sa slanjem i prijemom računa isključivo u elektronskom obliku putem servisa Moj-eRačunU skladu sa Zakonom o elektronskom fakturisanju koji je usvojila Narodna skupština Republike Srbije, a objavljeno u Službenom glasniku Republike Srbije broj 44/2021 od 29.04.2021. godine.

Zakon je stupio na snagu 07.05.2021. godine. Početak primene Zakona je odložen za 01.01.2022. godinu i posebno je regulisan za subjekte javnog sektora i privatnog sektora. Ceo članak pročitajte na ovom linku.