Aplikacije servisa Moj-eRačun

Ukoliko ne koristite računovodstveni program ili još nemate integrisan eRačun modul, svoje eRačune možete slati i primati putem aplikacija.

kreiraj-eRacun

Aplikacija Kreiraj

Aplikacija za pojedinačno slanje eRačuna i ostalih eDokumenata. Namenjena je firmama koje mesečno šalju do 50 računa, te nemaju potrebu da u svom poslovanju koriste računovodstveni program.

Idealna je za sve one koji izrađuju račune u excelu i/ili wordu.

Aplikacija PDF printer

Najpopularnija aplikacija za pojedinačno slanje eRačuna. Osim eRačuna možete slati eOdobrenja, eOpomene i ePriloge.

Aplikacija je idealna za mala i srednja preduzeća.

era-sshot
era-ulaz

eRA ulaz

Aplikacija za automatsko preuzimanje eRačuna i ostalih eDokumenata. Nakon jednostavne instalacije eRa ulaz postaje vaše eSanduče.

Aplikacija je namenjena za mala, srednja i velika preduzeća.

Aplikacija eRA konverter

Aplikacija za grupno slanje eRačuna i ostalih eDokumenata. eRA konverter sve vaše račune izrađene u računovodstvenom programu konvertuje i šalje u elektronskom obliku.

Brojna komunalna društva koriste upravo ovu aplikaciju.

PageLines-KonverterDetalji.png
scanner

Moj-DMS skener

Mobilna aplikacija koja služi za skeniranje i unos dokumenata u Moj-DMS sistem. Aplikaciju instalirajte na pametni telefon i kamerom fotografišite dokument koji želite poslati na dalju obradu u Moj-DMS sistem.

Aplikacija je namenjena za sve korisnike Moj-DMS sistema.

Prednosti eRačuna

Izuzetno visoka stopa preuzetih eRačuna

Najveća prednost servisa Moj-eRačun je izuzetno visoka stopa preuzetih eRačuna koja iznosi čak 99,5% za to je zaslužna profesionalna korisnička podrška servisa.

Status preporučene pošiljke

Svaki e-Račun poslat putem servisa Moj-eRačun, ima status preporučene pošiljke. Znate tačno vreme kada je poslati e-Račun preuzet i kada počinje teći valuta plaćanja.

Moj-eRačun mreža

Moj-eRačun usluga je integrisana u više od 150 računovodstvenih programa. Ukoliko ne koristite račuvodstveni program eRačune možete slati putem naše kreiraj aplikacije.

Intuitivni interfejs

Putem intuitivnog interfejsa pratite statuse svojih računa (poslati, dostavljeni, nedostavljeni) i jednostvno ih pretražujte. Zaglavlje je prilagođeno kako za korisnike sa osnovnim informatičkim znanjem tako i za napredne korisnike.

Zakonska regulativa

Elektronska faktura servisa Moj-eRačun overena je aplikativnim sertifikatom i vremenskim žigom, što je čini pravosnažnom prema Zakonu o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju i Zakonu o računovodstvu.

Primanje eRačuna u računovodstveni program

Šta kažete da sve svoje račune proknjižite sa nekoliko klikova mišem bez i jedne greške?
Slanjem eRačuna ostvarujete izuzetan benefit, primanje eRačuna predstavlja prvi korak prema stvaranju modernog, brzog, i konkuretnog preduzeća.

Digitalizujte svoje poslovanje

Aktivirajte uslugu eRačun i započnite digitalizaciju svog poslovanja!