zeleni-sertifikat
zeleni sertifikat - moj e-račun
ekološka svet u poslovanju

* Cena računa poslatog običnom poštom – 23 rsd (pošta) + 5 rsd (trošak papira, tonera, koverte) + 8 rsd (cena radnog vremena)

* Cena računa poslatog preporučenom poštom – 69 rsd (pošta) + 5 rsd (trošak papira, tonera, koverte) + 8 rsd (cena radnog vremena)

* Prosečna cena eRačuna – 22rsd