Servis Moj-eRačun u razmeni eRačuna u podatkovnom (XML) obliku podleže standardu UBL 2.1.
Svi poslani i primljeni eRačuni čuvaju se u eArhivi servisa na vremenski rok od 11 godina. eRačuni se čuvaju u XML obliku, njihov prikaz u PDF-u, te prilozi poslani uz eRačun.
Svi tehnički standardi usklađeni su sa Pravilnikom o PDV-u i direktivama Europske unije.

Hibrid između EDI metode i metode overavanja elektronskim potpisom i vremenskim žigom. To znači da omogućujemo sve prednosti EDI metoda (prenos ne samo slike računa, već i njegovog sadržaja), uz zadržavanje jednostavnosti izrade i dostave eRačuna primaocu, korišćenjem aplikativnog certifikata i vremenskog žiga.

Nakon izrade, eRačun se šalje putem servisa Moj-eRačun gde se potpisuje aplikativnim sertifikatom, izdanim od strane FINA-e, i na koji se ugrađuje vremenski žig. Tako overen eRačun šalje se primaocu koji ne mora biti korisnik servisa kako bi primio eRačun.

Primalac  automatski dobija obaveštenje o prijemu eRačuna. Ukoliko primaoc želi odmah preuzeti eRačun (radi neznanja, nezainteresiranost ili nečeg trećeg), agenti servisa Moj-eRačun u roku od dva dana od slanja obaveštenja o eRačunu telefonski kontaktiraju primaoca i vode računa da se vaši eRačuni preuzmu.