BESPLATNA video edukacija "Korišćenje eRačuna / Elektronske fakture"

Video edukacija elektronska faktura je snimljena u aprilu 2022. godine i odnosi se na zakonske obaveze i rokove koji su u tom trenutku na snazi.

blog29