Šta je eRačun?

eRačun je dokument koji je elektronski kreiran, overen, poslat, preuzet i skladišten u elektronskom obliku.  Da bi jedan eRačun bio ispravan, zakonski mora posedovati dve forme: unutrašnju (tehničko-programska šema) i spoljašnju (vizual).

Šta su aplikativni sertifikat i vremenski žig?

Kao što je i navedeno u prethodnom odgovoru, elektronski račun mora se elektronski i overiti. U slučaju eRačuna overa se vrši gore pomenutim sertifikatima koji garantuju celovitost sadržaja samog eRačuna, kao i tačno vreme poslatog dokumenta.

Na koji način se vrši slanje eRačuna?

eRačun je prilagođen svakom preduzeću, bez obzira da li kompanija poseduje ili ne poseduje računovodstveni program. S tim u vezi, postoje dva vida slanja eRačuna: Web aplikacija ili slanje iz samog računovodstvenog programa koji preduzeće već koristi.

Da li je moguće slanje eRačuna ka inostranim kupcima?

S obzirom da se nalazimo na PEPPOL mreži, omogućeno je slanje računa bilo gde u svetu.

Kako dostavljati propratnu dokumentaciju?

Uz eRačun možete dostavljati priloge bez dodatne naknade. Sami prilozi mogu biti veličine do 100 MB i uključuju svu propratnu dokumentaciju preduzeća (npr. Ugovori, skenirane otpremnice, kompenzacije, reklamni materijal i td.).

Koliko dugo se eRačun čuva u eArhivi?

– Dokumenti koji se skladištite u Moj-eArhiv arhivirani su na period od 11 godina. Možete arhivirati eRačune, eDokumente ali i sve ostale kancelarijske dokumente koje želite pretvoriti u digitalni oblik i ukloniti iz kancelarijskog prostora.

Šta je identifikaciona oznaka na računu?

Identifikacina oznaka definiše se pravnim aktom unutar firme i jasno označava lice koje je zaduženo za izdavanje fakture. Oznaka može biti u formi elektronskog potpisa, punog imena i prezimena, određenih slova ili brojeva.

Ukoliko imate dodatnih pitanja, možete posetiti našu web stranicu https://www.moj-eracun.rs/cms/ ili nam se javiti putem mejl adrese docloop.office@moj-eracun.rs ili pozivom na broj +381 60 0995341.