Moj-DMS | Upravljanje elektronskim dokumentima

Moj-DMS je sistem za upravljanje i tok poslovnih dokumenata koji omogućava digitalno razvrstavanje, pretragu, odobravanje i elektronsko potpisivanje svih vaših dokumenata.

dms

Zašto Moj-DMS?

Moj-DMS sistem sadrži predefinisane mape (poput IRA, URA, Ugovori, Putni nalozi i sl.) što ga čini trenutno operativnim i jednostavnim za korišćenje.

Digitalizujte svoje poslovanje

Aktivirajte uslugu eRačun i započnite digitalizaciju svog poslovanja!

Najvažnije prednosti Moj-DMS sistema

Tok i status dokumenta

Zaposleni dodaju komentare i dodeljuju oznake (odobren, potpisan, arhiviran i sl.)

Moj-eArhiv

Digitalno arhivirana dokumentacija je lako pretraživa i sigurna.

Saradnja na dokumentu

Istovremena saradnja više osoba ili sektora na istom dokumentu

Izgubljeni dokumenti

Jednom učitani dokument je vrlo lako pronaći i nemoguće izgubiti.

Sigurnost

Kreiranje prava pristupa i potpuni pregled istorije rada na dokumentu.

Konsolidovani poslovni dokumenti

Svi dokumenti se nalaze na jednom mestu, eliminacija dislociranosti

Mobilnost

Pristup i upravljanje putem pametnog telefona, tableta ili računara.

Povećava produktivnost

Ubrzavanje poslovnih procesa i stvaranje dodatnog vremena za zaposlene

Proverite ostale eDokumente

Pored eRačuna, putem servisa Moj-eRačun možete razmenjivati i druge eDokumente